českyenglishdeutschitaliano

Ing. Milouš Pour

Ing. Milouš Pour podniká v energetických odvětvích, ve vymezeném území bývalé firmy a.s. Agrostroj Prostějov, od roku 1999 na základě Rozhodnutí MPO o udělení autorizace č. 12990513666000A na ROZVOD ELEKTŘINY /sk.12/ a autorizace č.220091433400A na ROZVOD PLYNU /sk.22/. Předchozím držitelem autorizací pro podnikání v energetických odvětvích byla na tomto území Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o.

V souvislosti se změnou energetického zákona podniká v energetických odvětvích na základě Rozhodnutí ERÚ o udělení licence č. 120100243- sk.12 distribuce elektřiny a licence č.2200100222- /sk.22/ distribuce plynu. V současné době je v platnosti licence č. 141432755 na obchod s elektřinou a licence č. 241013362 - obchod s plynem.

powerlinesM.jpgOznámení o vývěsce:

Možnost k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov ,Vrahovická 41, u odpovědného zástupce držitele licence na disrtibuci elekřiny a plynu - Ing. J. ČERNÝ, budova trafostanice nebo ve vrátnici č.1 / u kolejí /

Zpracovaný aktualizovaný předpokládaný rozvoj distribuční soustavy naleznete k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u odpovědného zástupce držitele licence na distribuci elektřiny - Ing. J. Černý, tel.: 602 578 201.

 

Zpracovaný aktualizovaný havarijní plán distribuční soustavy naleznete k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u odpovědného zástupce držitele licence na distribuci elektřiny - Ing. J. Černý, tel.: 602 578 201.

LICENCE UDĚLENÉ ENERGETICKÝM REGULAČNÍM ÚŘADEM PRO ING.MILOUŠ POUR

Rozhodnutí o udělení licence č. 120100243 - skupina 12 distribuce elektřiny, náhled zde

Rozhodnutí o změně rozhodnutí udělení licence č. 120100243 - distribuce elektřiny, náhled zde a zde

Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100243, náhled zde

Rozhodnutí o udělení licence č. 141432755 - obchod s elektřinou, náhled zde

Rozhodnutí o udělení licence č. 220100222 - skupina 22 distribuce plynu, náhled zde

Rozhodnutí o udělení licence č. 241013362 - obchod s plynem, náhled zde a zde

  

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PPLDS

PPLDS_P1

PPLDS_P2

PPLDS_P3

PPLDS_P4

PPLDS_P5

PPLDS_P6

PRODUKTY A CENY ELEKTŘINY

Ing. Milouš Pour - provozovatel lokální disrtibuční soustavy /LDS/ převzal ve smyslu Vyhlášky č.541/2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, .../účinnost od 1.ledna 2006/ , podle paragrafu 32, odst /2/ ceny provozovatele regionální distribuční soustavy /spol.E.ON/ . Se všemi produkty a cenami elektřiny spol. E.ON je možno se seznámit na internetových stránkách www.eon.cz

Aktuální pevné ceny ditribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí a ceny elektřiny a souvisejících služeb, které stanovuje Cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad /ERÚ/, jsou rovněž zveřejněny v plném znění a je možno se s nimi seznámit na internetových stránkách ERÚ www.eru.cz.

Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí platné od 1.1.2014 do 30.6.2017 si můžete stáhnout zde

Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí platné od 1.7.2017 si můžete stáhnout… zde

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2017 - distribuce elektřiny si můžete stáhnout  zde

                                   

PRODUKTY A CENY ZEMNÍHO PLYNU

Ing. Milouš Pour - provozovatel lokální distribuční soustavy převzal ceník nadřazeného regionálního distributora RWE / Jihomoravská plynárenská, a.s / . S přehledem cen zemního plynu je možno se seznámit na internetových stránkách RWE / www.rwe.cz/ , společnost : Jihomoravská plynárenská, a.s , kde naleznete veškeré podrobnosti.

Aktuální pevné ceny zemního plynu, které stanovuje Cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřžad /ERÚ/ , jsou rovněž zveřejněny v plném znění a je možno se s nimi seznámit na internetových stránkách ERÚ www.eru.cz , společnost JMP Net.

 
Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2017 - distribuce plynu si můžete stáhnout  zde
 
 
 
 

 

KONTAKT

Ing. Milouš Pour

Vrahovická 424/91

798 11, Prostějov, provozovna - Vrahovická 41

Registrován u Živnostenského úřadu v Prostějově, ev.číslo: 370901-48201-01

IČ.: 494 265 75, DIČ CZ5410302777

Odpovědný zástupce držitele licence: Ing. Jan Černý- tel.: +420 582 808 640, fax.:+420 582 808 641 mobil: +420 602 578 201

email.: cerny.energie@seznam.cz